Liên hệ

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SANATECH LAND

Tên công ty viết tắt bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV TK XD SANATECH LAND

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SANATECH LAND CONSTRUCTION DESIGNING ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

Tên công ty viết tắt bằng tiếng nước ngoài: SANATECH  LAND

Địa chỉ trụ sở chính: Số 55 Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.                                                   

Điện thoại: 058.3513567                            Fax: 058.3513566

Email: sanatechland@sanatechland.com.vn     

Website: www.sanatechland.com.vn

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Anh Hùng            Chức vụ: Chủ tịch