Thông tin về mô hình nuôi chim yến

Nhà yến thành thị

  1. Trong số 216 căn nhà được khảo sát thì có tới 128 căn nhà ở đô thị và khu đông dân cư chiếm 59%. Trong đó nhà bê tông và chuyên dụng là 35 căn, nhà ở kết hợp là 84 căn, nhà cải tạo là 3 căn, còn lại các loại nhà khác là 6 căn. Số nhà yến thành công là 58 căn, trong số này có 17 căn là nhà bê tông và chuyên dụng, nhà ở kết hợp là 34 căn, nhà cải tạo là 3 căn còn lại 4 căn là các loại nhà sử dụng tấm lợp thông minh.

                                                        Thống kê các kiểu mô hình nhà yến ở thành thị

                                          Tỷ lệ nhà yến theo các loại mô hình được xây dựng ở thành thị

                               Thống kê các nhà yến thành công ở đô thị theo các kiểu mô hình nhà


                             Tỷ lệ nhà yến thành công ở thành thị theo các kiểu mô hình nhà

  1. Qua kết quả điều tra khảo sát và thực tế Công ty đã thực hiện nhiều mô hình nhà yến trên toàn quốc thì việc lựa chọn mô hình nhà yến ở đô thị thông thường kết hợp nhà ở cho người và nuôi chim yến các tầng trên, có hai dạng là xây sàn bê tông, tường gạch và dạng lắp ghép bằng vật liệu nhẹ. Kích thước thông dụng là 5x20m, chiều cao các tầng 3,5m đến 3,9m, sử dụng chuồng cu trên cao ở giữa hoặc phía sau để làm đường dẫn cho chim yến bay vào nhà. Thông gió bằng các ô đối lưu nhiệt hai đầu căn nhà và giếng trời giữa nhà.  
  • Ưu điểm: Kết hợp nhà yến và nhà ở dân dụng nên tiết kiệm được chi phí đầu tư, dễ theo dõi chăm sóc, quản lý.
  • Nhược điểm: Khó bố trí các hướng lấy gió, lỗ ra vào, đường chim bay bị ảnh hưởng bởi các công trình kiến trúc xung quanh, có tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống của chim. Chính quyền địa phương một số nơi cấm không cho phép xây dựng vì ảnh hưởng đến môi trường xã hội.
  1. Nguyên nhân có một số nhà yến chưa thành công: Do chọn vị trí xây dựng nhà yến chưa đúng, thiết kế chưa đúng, mở lỗ chuồng cu chưa đúng, xây tự phát, chọn nhà tư vấn chưa kinh nghiệm và không chủ động nguồn.

                                           Mô hình nhà yến ở  đô thị kết hợp nhà ở dân dụng và nuôi yến

                                                             Mô hình thiết kế nhà yến ở thành thị